Sianożęty
Północna 6
Mielno
6-go Marca 20C
Mielno
Północna 17
Poznań
Św. Marcin 66/72
Wrocław
Kołłątaja 16/3

Regulamin Serwisu Spanie360.pl

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia płatnych i bezpłatnych usług w Serwisie Spanie360.pl, ustanawia także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy w zakresie płatnych oraz bezpłatnych usług.

 2. Serwis Spanie360.pl jest internetową bazą turystyczną.

 3. Usługobiorcą Serwisu jest osoba fizyczna lub prawna.

 4. Korzystanie z zasobów oraz zamieszczanie ofert przez Usługobiorców Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu Spanie360.pl oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 5. Usługobiorca ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swojej oferty.

 6. Zabrania się zamieszczania w ofertach treści pornograficznych, wulgarnych oraz wszelkich innych treści niezgodnych z prawem oraz netykietą internetową.

 7. Zabrania się wykorzystywania serwisu do celów innych niż wynika to z charakteru Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: rozsyłanie spamu i niezamówionych informacji handlowych, prowadzenie działalności promocyjnych lub reklamowych oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji.

 8. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

Zasady zamieszczania i emisji ofert

 1. Ogłoszenie bezpłatne zamieszczanie jest w Serwisie na czas nieokreślony.

 2. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Usługobiorcy, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Usługobiorca.

 3. Potwierdzenie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu i że wszystkie dane przedstawione w Formularzu są zgodne z prawdą.

 4. Ogłoszenia umieszczane w serwisie muszą być zamieszczone wraz z minimum jednym zdjęciem.

 5. Usługobiorca oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć.

 6. Treść ogłoszenia przed udostępnieniem w bazie Serwisu Spanie360.pl musi zostać poddana akceptacji pracownika Serwisu, który ma prawo do korekty treści ogłoszenia oraz zdjęć.

 7. Zabrania się Usługobiorcy umieszczania w tytułach lub opisach obiektu wyrażeń nie związanych bezpośrednio z nazwą lub opisem obiektu np metatagów dla wyszukiwarek w opisach, haseł reklamowych w nazwach obiektów, nazw ulic w nazwach obiektu.

 8. Usługobiorca może umieścić więcej, niż jeden obiekt noclegowy pod warunkiem, że kolejne obiekty nie powtarzają się oraz mieszczą się pod innym adresem.

 9. Ogłoszenie zostaje umieszczone zgodnie z kolejnością dodania do Serwisu Spanie360.pl.

 10. Wypełniając formularz Usługobiorca zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Serwisu Spanie360.pl na swój adres email. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdej chwili przez Usługobiorcę, jednak jest to jednoznaczne z usunięciem konta z Serwisu Spanie360.pl.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korespondencji (newsletter, zapytania od klientów) z użytkownikami Serwisu Spanie360.pl.

 12. Wypełniając Formularz Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgonie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz wyraża zgodę na przekazywanie przez Spanie360.pl jego adresu poczty elektronicznej innym podmiotom z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Usługi dodatkowe

 1. Każda z usług dodatkowych jest uruchamiana poprzez Usługodawcę po zaksięgowaniu wpłaty na konto Serwisu Spanie360.pl.

 2. Ogłoszenia promowane umieszczane są wg. kolejności aktywacji niniejszej usługi (z późniejsza datą aktywacji pojawiają się wyżej w listingu).

 3. Kwota abonamentowa jest niepodzielna i płatna z góry.

 4. Rezygnacja z usług świadczonych przez Serwis Spanie360.pl przed upływem ważności abonamentu nie uprawnia do zwrotu abonamentu.

 5. Stawki abonamentu obowiązują Usługobiorcę w momencie jego opłacania, oznacza to, że ewentualne podwyżki lub obniżki cen nie dotyczą Usługobiorcy do końca trwania opłaconego abonamentu.

 6. Usługobiorca może zakończyć współpracę z Serwisem Spanie360.pl w dowolnej chwili, jednocześnie wyrażając zgodę na stratę wniesionej opłaty abonamentowej.

Wirtualne Spacery

 1. Zabrania się Usługobiorcy umieszczania w treści ogłoszenia zewnętrznych linków do Wirtualnych Spacerów.

 2. Opłaty za link do Wirtualnego Spaceru zawarte są w cenniku. Wirtualny Spacer może być wykonany przez Serwis Spanie360.pl lub innego wykonawcę.

 3. Ogłoszenie płatne z Wirtualnym Spacerem umieszczane jest na okres 12 miesięcy. Po tym okresie jeżeli Usługobiorca nie przedłuży abonamentu usługa płatna zostaje zawieszona, ale ogłoszenie nie jest usuwane z bazy Serwisu Spanie360.pl.

 4. Usługobiorca ma prawo wykorzystywać link do Wirtualnego Spaceru na dowolnych stronach internetowych.

Odpowiedzialność

 1. Serwis Spanie360.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych przez Usługobiorcę i wiarygodność informacji w nich zawartych oraz nie jest zobowiązany do weryfikacji treści oferty.

 2. Serwis Spanie360.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie Serwisu na komputerze użytkownika oraz wynikłe z tego faktu komplikacje.

 3. Serwis Spanie360.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały nieautoryzowany dostęp lub dostęp bez świadomego udziału Serwisu Spanie360.pl.

 4. Serwis Spanie360.pl może bez powiadomienia trwale usunąć ogłoszenie z Serwisu jeżeli jego treść lub dodane zdjęcia łamią Regulamin Serwisu lub w wyraźny sposób odbiegają od tematyki Serwisu.

 5. Serwis Spanie360.pl ma prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest umieszczony na stronie Serwisu Spanie360.pl.

 6. Serwis Spanie360.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych (lub niepełnych) danych przez Usługobiorcę.

Postanowienia dodatkowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Spanie360.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 2. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Usługobiorcę nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. Usługobiorca akceptuje wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

Nad morzem

Łeba
T.Kosciuszki 51a
Rowy
Jarzębinowa 19
Dźwirzyno
Akacjowa 5

Nad jeziorem

Święta Lipka
Święta Lipka 20
Rutka-Tartak
Postawele 19
Ruciane-Nida
Al. Wczasów 13

W górach

Krynica-Zdrój
Wysoka 24
Murzasichle
Sądelska 85a
Chyrowa
Chyrowa 5

Przyroda

Głogoczów k/Kraków
Bęczarka 283 k/Kraków
Połczyn-Zdrój
Parkowa 1
Olsztyn
Napoleona 8

W mieście

Katowice
Al. Roździeńskiego 18
Kraków
Morelowa 26A
Poznań
Browarna 28
Jesteś w: Start Regulamin